ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Stan na 7.04.2020r, artukuł będzie aktualizowany, w razie pojawienia się zmian w ustawie:

 

1. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Innymi słowy zwolnienie dotyczy wszystkich składek jakie przedsiębiorca wpłaca co miesiąc do ZUS.
 
2. Ze zwolnienia skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy, który prowadzili działalność przed 1 lutego 2020r. Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru. Innymi słowy jeśli przedsiębiorca płaci za siebie wyższe składki społeczne niż minimalne, to zwolnienie otrzyma tylko do kwoty obowiązujących go minimalnych.
 
3. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców zgłaszających do składek społecznych poniżej 10 osób. Jeśli ktoś ma więcej osób zatrudnionych, ale tylko część zgłoszonych do składek społecznych (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa; składka zdrowotna nie jest składką społeczną) to będzie podlegać zwolnieniu.
 
4. Przedsiębiorcę płacącego składki tylko za siebie dotyczy limit przychodów w pierwszym miesiącu, za który wnioskujemy w wysokości 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli: 15 681 zł.
 
5. Czas na wniosek jest do końca czerwca, więc nie trzeba tego robić na gwałt z obawą, że coś przepadnie.
 
6. Bardzo ważną rzeczą jest aby nie płacić składek za te miesiące, za które oczekujemy zwolnienia, bo wtedy ZUS może uznać, że przedsiębiorcę jednak stać na zapłacenie ich i odmówić zwolnienia. Procedura wygląda więc tak:
a) Składamy normalnie deklaracje rozliczeniowe jak co miesiąc, ale ich nie opłacamy.
b) Składamy wniosek wraz z załącznikiem.
c) Czekamy na odpowiedź ZUS.
 
7. Wniosek złożyć można przez serwis ZUS PUE oraz w wersji papierowej wysyłając go do ZUS pocztą lub wrzucając do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS.
 
8. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE .
 
9. Nie wiadomo jak ZUS potraktuje ewentualne nadpłaty na koncie ZUS. Istnieją obawy, że jeśli pokryją wysokość należności za marzec, to będzie to podstawa do odrzucenia wniosku o ulgę.
 
10. Składając wniosek o zwolnienie z samej składki zdrowotnej przedsiębiorcy (który nie odprowadza składek za nikogo więcej, ani nie płaci też społecznych za siebie, bo np. pracuje na etacie) należy pamiętać o jednej rzeczy: Składka zdrowotna wynosi 362,34, z czego 312,02 jest odliczane od podatku. Oznacza to, że jak płacimy składkę zdrowotną, to płacimy 312,02 mniej podatku dochodowego. Jeśli otrzymamy zwolnienie ze składki zdrowotnej to nie będziemy mogli pomniejszyć podatku dochodowego o tę kwotę. Innymi słowy albo płacimy 312,02 składki zdrowotnej, albo 312,02 podatku dochodowego. W końcowym rozrachunku oszczędność z tytułu zwolnienia z ZUSu wyniesie w takim wypadku 40,32zł miesięcznie.
 
11. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia, będzie podlegał wszystkim ubezpieczeniom, z których opłacania otrzyma zwolnienie.
 
12. 7 kwietnia w sejmie mają ruszyć prace nad kolejnym etapem tarczy, więc można się spodziewać zmian.
 
W razie pytań lub potrzebnej pomocy przy wypełnianiu wniosków, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zebrane w punktach informacje dotyczące zwolnienia ZUS za marzec, kwiecień i maj.

 

Informacje zebrane na podstawie Art. 31zo ustawy oraz rozmów z infolinią ZUS. Pamiętajcie jednak, że informacje na infolinii ZUS nie mają żadnego umocowania prawnego i należy je traktować tylko jak wskazówki. Jedynym aktem prawnym dotyczącym zwolnienia jest USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nie ma póki co aktu prawnego, uszczegółowiającego zwolnienie. Innymi słowy na infolinii mówią co ustaliły z przełożonymi, ale nie ma gwarancji że tak samo ZUS postąpi w ocenie wniosku.