ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

 

Mikro przedsiębiorca może otrzymać preferencyjną, niskooprocentowaną pożyczkę na prowadzenie działalności. Pożyczkę można też umorzyć.

 

Kto może otrzymać?

- Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli przedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 pracowników oraz osiągający obroty poniżej 2mln Euro.

- Przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r.

 

Warunki:

Kwota pożyczki: maksymalnie 5000zł.

Oprocentowanie: 0,05 stopy redyskonta weksli w skali roku

Okres spłaty: 12 miesięcy, spłata kapitału i odsetek zaczyna się po trzymiesięcznym okresie karencji.

Jeśli po trzech miesiącach od dnia udzielenia pożyczki nadal prowadzimy działalność, pożyczka zostanie umorzona. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

Składanie wniosku:

Należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

 

Dodatkowe informacje:

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

W razie pytań lub potrzebnej pomocy przy wypełnianiu wniosków, pozostajemy do Państwa dyspozycji.