ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Księgowość:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Prowadzenie ksiąg handlowych;
 • Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości oraz jej aktualizacja;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych - Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT wraz z plikami JPK;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub osób prawnych;
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy;
 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny.

 

 

Kadry i płace:

 • Kompleksowe przygotowywanie umów o pracę;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Wystawianie świadectw pracy;
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS-u;
 • Sporządzanie list płac, naliczanie składek zus oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT-4R oraz sporządzanie informacji rocznych PIT-11.

 

 

Usługi dodatkowe:

 • Przygotowywanie dokumentów finansowych do banków, sporządzanie wniosków kredytowych;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Przygotowywanie wniosków oraz rozliczanie dotacji unijnych;
 • Pomoc przy zakładaniu nowej firmy;
 • Przygotowywanie dokumentów do PFRON;
 • Sporządzanie przelewów na poszczególne podatki i składki ZUS;
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

 

 

 

Oferta Biura Rachunkowego