Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

 

Co to jest split payment, czyli inaczej podzielona płatność? Jest to mechanizm, który ma ograniczyć przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT. W Polsce split payment wszedł w życie w lipcu 2018 roku, jednak obowiązkowy, oczywiście przy niektórych płatnościach, jest od 1 listopada 2019 roku.  Mechanizm ten obowiązuje w przypadku transkacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Podzielona płatność polega na tym, że na jeden rachunek sprzedającego trafia jedynie kwota netto, natomiast na specjalny rachunek dedykowany podatkowi VAT, trafia właśnie kwota równa wysokości podatku.  Na wspomniany podatek nie trzeba zakładać specjalnego konta, jest ono tworzony niejako automatycznie przez bank w przypadku rachunków związanych z działalnością gospodarczą. Zastąpił on tzw. odwrotne obciążenie w przypadku transakcji wewnątrz krajowych. W przypadku transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej, bądź spoza nadal obowiązuje odwrotne obciążenie.

 

Kiedy split payment jest obowiązkowe?

Obowiązek wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności obowiązuje wtedy, kiedy transakcja spełnia kilka warunków. Jednym z nich jest kwota na jaką wystawiona jest faktura, obowiązek powstaje przy kwocie 15 000 PLN brutto. Przynajmniej jeden z towarów lub usług uwzględnionych na fakturze musi być zawarty w załączniku nr 15 ustawy o Vat. Na fakturze, która spełania te wymagania musi być odpowiednia adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku, kiedy tylko jedna pozycja z faktury uwzględniona jest w załączniku 15 ustawy o VAT płatnik może zapłacić tylko ze ten jeden towar lub usługę metodą split payment, a za resztę w całości bezpośrednio na rachunek sprzedawcy.

 

O czym pamiętać w przypadku mechanizmu podzielonej płatności

Należy upewnić się że rachunek na który ma być przekaza płątnosć jest rachunkiem firmowym i znajduej się na tak zwanej białej liście. Aby wykonać przelew metodą podzielonej płatności nie trzeba dokonowyać przelewów na dwa rachunki, wystarczy wykoać przelew za pomocą specjalnego komunikatu przelewu podzielonej płatności. Komunika musis zawierać:

  • numer faktury, której dotyczy płatność,
  • NIP sprzedającego,
  • wartość sprzedaży brutto,
  • wartość podatku VAT.

Komunikat można wykorzystać zarówno przy opłacaniu zaliczki na poczet jakichś towarów lub usług, jak i w przypadku dokonywania płatności za kilka faktur jednocześnie. W przypadku zaliczki, zamiast numeru faktury powinno pojawić się „zaliczka”. NAtmoaist w przypadku opłacania kilku faktur, zamiast numeru należy wpisać okres, którego dotyczną faktury.

W przypadku wystawienia faktury niedodania do faktury adnotacji o podzielonej płatności w sytuacji, kiedy powinna się ona tam znelźć urząd skarbowy może nałożyć karę do wysokości 30% kwoty podatku danej faktury.

 

Co się dzieje kwotą trafiając na specjalny rachunek VAT?

Dysponowanie tymi środkami jest ograniczone. Można wykorzystać je tylko na kokretnie określone cele. Są one wymienione w art. 62b ust, 2 ustawy Prawo bankowe. Z rachunkuVAt można opłacać miedzy innymi składki ZUS, podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy i należności celne.

 

Wady i zalety wynikające ze split payment

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności może niekorzystnie wpływać na płynność finansową przedsiębiorstw. Jest tal dlatego, że po prostu część kwoty otrzymana przez sprzedającego będzie zablokowana i możliwa do wykrozystania tylko na określone przez ustawodawcę cele. W związku z tym ustawodawca chcąć niejako zrekompensować te wady wprowadził udgodnienia, które mają przemawiać na korzyść tego mechanizmu.  Ma przyspieszać zwrot podatku VAT, urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwortu w ciau 25 dni od złożenia deklaracji. Podzielona płatność zwiększa także bezpieczeństwo współpracy, gdyż może pozwolić uniknąć ukarania solidarnego podmiotu w przypadku, kiedy kontrahent dokonywał oszustw lub uchybień związanych z podatkiem VAT.

 

 

 

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ