Kasy on-line od 2020r.

 

Kasy fiskalne są kluczowym źródłem oryginalnych informacji na temat sprzedaży towarów i usług w sektorze detalicznym, niezbędnych do wspierania sprawozdawczości podatkowej, płatności i weryfikacji. Starając się poprawić zgodność, zmniejszyć obciążenia i wspierać uczciwych podatników, administracje podatkowe podejmowały wiele prób zapewnienia terminowego i bezkompromisowego dostępu do tego źródła informacji. Postępy w technologii cyfrowej otworzyły nowe możliwości zmniejszenia ryzyka podatkowego. Opierając się na doświadczeniach administracji podatkowej, ważne jest udzielenie porad i wskazówek dla klientów rozważających przyjęcie i wdrożenie kas fiskalnych online od 2020 roku.

Na całym świecie technologie cyfrowe mają znaczący wpływ na gospodarki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo oraz tworzą nowe produkty, usługi i modele biznesowe. Chociaż transformacja cyfrowa może tworzyć nowe wyzwania dla administracji podatkowych, udostępnia również nowe narzędzia w celu poprawy przestrzegania przepisów podatkowych, zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podatników i wspierania rozwoju firm. Sukces nowoczesnych administracji podatkowych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do przepływów danych, w tym w czasie rzeczywistym. Zwiększy się to tylko wraz z rozwojem „internetu rzeczy”, sieci połączonych urządzeń takich jak kasy on line. Jednym z najważniejszych przepływów danych do celów przestrzegania przepisów podatkowych jest informacja o dochodach detalicznych. Jest to również jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, charakteryzujący zaufanie konsumentów oraz dobry stan gospodarki.

 

Funkcje pracy nowych kas online

Zakres odpowiedzialności przepisu Dz.U. z 2019 r., poz. 816 pozostał niezmieniony. Cel kasy jest również praktycznie niezmieniony. Ta technika służy do rejestrowania faktu sprzedaży i wystawienia paragonu kupującemu. Ale kasy online mają znacznie większą funkcjonalność i bezpieczeństwo danych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków kasa online musi być zawsze podłączona do Internetu. Jest to konieczne do nawiązania komunikacji za pośrednictwem internetu z serwerem urzędu skarbowego. Za pośrednictwem tego kanału informacje o każdym wydrukowanym paragonie są szyfrowane i przesyłane do urzędu skarbowego. Przed zakupem kasy online należy sprawdzić dostępność jej modelu w oficjalnym rejestrze dozwolonego sprzętu. Ponadto formaty dokumentów fiskalnych są stale ulepszane.

 

 

Zalety związane z wprowadzaniem obowiązku rejestrowania gotówki za pomocą kas online

Różne generacje elektronicznych kas fiskalnych stały się coraz bardziej popularne i odporne na manipulacje. Manipulacja danymi staje się coraz trudniejsza po transakcji i jest rejestrowana w kasie.  Najnowszą generacją bezpiecznych kas są kasy online, przez które można wysyłać dane transakcji okresowo lub w czasie rzeczywistym do administracji podatkowej. Dzięki temu można łatwiej wykryć złe praktyki, zapewniając administracji podatkowej duże ilości danych

z całej lub całej branży detalicznej. Pozwala to administracji podatkowej na analizę

danych za pomocą zaawansowanych technik analitycznych do odkrywania wzorców, które wskazują na wyższe ryzyko niewłaściwego wykorzystania rejestru podatkowego i niepełnego rejestrowania transakcji. Systemy kas online mogą również ułatwić konsumentom korzystanie z przysługujących im praw do zwrotu towarów szczególnie, jeśli uznaje się, że rachunki cyfrowe mają taką samą moc prawną jak egzemplarze papierowe. Można to ulepszyć, jeśli system umożliwia wysyłanie cyfrowych kopii potwierdzeń na adres e-mail podany przez klientów. Jednocześnie, jeśli pozwala na to system administracji podatkowej, dostępność online cyfrowych kopii starych paragonów może zaoszczędzić kupującym kłopotów z zachowaniem kopii papierowej, gdyby zdecydowali się zwrócić lub wymienić zakupiony przedmiot w przyszłości. Ponadto zalety korzystania z kas fiskalnych online obejmują :

  • Zwiększenie przejrzystości operacji

  • Ograniczenie „ szarej strefy” obrotu w handlu detalicznym - przedsiębiorcy będzie trudniej ukryć przychody poza kasą i uniknąć podatków

  • Zwiększenie efektywności podatkowej - będzie można analizować wszystkie transakcje w kasie przedsiębiorcy i porównywać je z płaconymi podatkami

  • Poprawa kontroli nad obrotem towarami akcyzowymi (alkohol, tytoń).

 

Zalety kas online dla przedsiębiorców i firm są również bardzo oczywiste:

  • Możesz teraz zarejestrować kasę bez wizyty w urzędzie skarbowym - wszystkie operacje można wykonywać online na stronie internetowej Urzędu Skarbowego

  • Nie jest konieczne zawarcie umowy z centrum serwisowym

  • Nie trzeba stale przesyłać danych transakcyjnych do Urzędu Skarbowego - wszystkie informacje zostaną automatycznie przesłane online

  • Przesyłając dane transakcji w czasie rzeczywistym zmniejszy się liczba kontroli.

 

Rejestr fiskalny służy wyłącznie do przetwarzania, szyfrowania, przechowywania i przesyłania informacji, a tym urządzeniem steruje się za pomocą modułu klienta. Mogą to być komputer lub dowolne urządzenie mobilne - smartfon, tablet, laptop. Analiza sytuacji pokazuje, że zdecydowana większość przedsiębiorców otrzyma więcej korzyści niż zmartwień wdrażając systemy kas online.

 


 

 

 

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ