Indywidualny mikrorachunek podatkowy

 

1 stycznia 2020 roku wprowadzony został indywidualny mikrorachunek podatkowy. Czym jest ten rachunek? Kto powinien go stosować? Jakiego rodzaju podatki oraz opłaty należy regulować za jego pośrednictwem? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z indywidualnym mikrorachunkiem podatkowym przynosi poniższy wpis.

 

Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy? Jest to rachunek przypisany do określonego podatnika, który służy do wpłat z tytuły podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz z podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to opracowane zostało przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

 

Indywidualny rachunek podatkowy utworzony został dla każdej osoby, która posiada PESEL lub NIP, bez względu na to, czy prowadzi ona działalność gospodarczą.

 

Na wspomniany rachunek wpłaca się następujące podatki oraz opłaty:

 

  • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC).
  • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In).
  • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC).

 

W jaki sposób wygenerować numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego? W tym celu należy skorzystać z generatora znajdującego się na stronie https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/. By go uzyskać, udać można się także do dowolnego urzędu skarbowego. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT, podać muszą numer PESEL. Prowadzący działalność gospodarczą lub będący czynnymi podatnikami oraz oraz płatnicy podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, wskazać powinny natomiast swój NIP.

 

Generator działa 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu. Wygenerowanie indywidualnego mikrorachunku podatkowego oraz jego prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Numer ten jest niezmienny nawet wówczas, gdy dana osoba zmieni nazwisko, właściwość urzędu skarbowego czy adres zamieszkania. Z generatora korzystać można wielokrotnie. Mikrorachunek podatkowy nie zawiera historii wpłat.

 

W celu wygenerowania indywidualnego mikrorachunku podatkowego, korzystać należy wyłącznie z podanej powyżej strony. Nigdy nie należy wpłacać środków na numery konta podane na innych witrynach lub przesłane e-mailem czy SMS — em.

 

Jak wygląda indywidualny mikrorachunek podatkowy? Składa się on z 26 cyfr. 2 pierwsze to liczba kontrolna. Po nich następuje wartość 10100071, która jest stała dla każdego z rachunków i odnosi się do numeru rozliczeniowego w NBP. Kolejne cyfry — 222 również są stałe i wskazują na numer uzupełniający w NBP. Po nich następuje cyfra 1 (dla osób dokumentujących się numerem PESEL) lub 2 (w przypadku numeru NIP), PESEL lub NIP oraz zera.

 

Jakie są główne zalety indywidualnego mikrorachunku podatkowego? Pozwala on na łatwe i wygodne zapłacenie podatków PIT, CIT oraz VAT na 1 stały numer, bez konieczności wybierania osobnych rachunków. Rachunek ten eliminuje również konieczność szukania numerów kont poszczególnych urzędów skarbowych oraz ryzyko omyłkowo wykonanych na nieprawidłowy rachunek przelewów. Co więcej, gwarantuje on szybką obsługę płatności PIT, CIT oraz VAT. Może się on okazać bardzo przydatny między innymi wówczas, gdy zajdzie konieczność otrzymania stosownego zaświadczenia, na przykład o braku zaległości podatkowych.

 

 

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ